زنجبیل سابیده عزت ۴ کیلویی

۷۲۰,۰۰۰ تومان۲,۸۳۲,۰۰۰ تومان

بسته 4کیلویی: از قرار کیلویی  180000تومان
کارتن16کیلویی: از قرار کیلویی 177000تومان

 

برای خرید، ابتدا روی عکس بسته بندی یا کارتن کلیک کنید.