زنجبیل سابیده عزت 4 کیلویی

۳,۷۹۲,۰۰۰ تومان

بسته 4کیلویی: از قرار کیلویی  240000 تومان
کارتن16کیلویی: از قرار کیلویی 237000 تومان

 

برای خرید، ابتدا روی عکس بسته بندی یا کارتن کلیک کنید.

زنجبیل سابیده عزت 4 کیلویی
۳,۷۹۲,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید