فلفل سیاه سابیده عزت – ۵ کیلویی

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بسته 5 کیلویی: از قرار کیلویی  230000 تومان
کارتن20 کیلویی: از قرار کیلویی 225000 تومان

 

برای خرید، ابتدا روی عکس بسته بندی یا کارتن کلیک کنید.