فلفل سیاه سابیده عزت – 5 کیلویی

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

بسته 5 کیلویی: از قرار کیلویی 350000تومان
کارتن20 کیلویی: از قرار کیلویی 345000تومان

 

برای خرید، ابتدا روی عکس بسته بندی یا کارتن کلیک کنید.

فلفل سیاه سابیده عزت – 5 کیلویی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید