فلفل سیاه سابیده عزت – ۵ کیلویی

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان

بسته 5 کیلویی: از قرار کیلویی  250000تومان
کارتن20 کیلویی: از قرار کیلویی 247000تومان

 

برای خرید، ابتدا روی عکس بسته بندی یا کارتن کلیک کنید.