زردچوبه عزت سابیده ۵ کیلویی

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

  • بسته 5 کیلیویی: از قرار کیلویی 204000تومان
  • کارتن 20کیلویی: از قرار کیلویی 203000 تومان

برای خرید، ابتدا روی عکس بسته بندی یا کارتن کلیک کنید.

زردچوبه عزت سابیده ۵ کیلویی
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید