فلفل قرمز کیمیا طبیعت ثابت ( 5 ستاره )

۲۸۵,۰۰۰ تومان

قیمت بر اساس هر کیلو میباشد

برای خرید بسته های 5 کیلویی از مضارب 5 استفاده کنید ( مثلا برای خرید 4 بسته، 20 کیلو خرید کنید)

تخفیف در تعداد

تعداد 1 - 4 5 - 9 10+
قیمت ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۷۸,۰۰۰ تومان ۲۷۵,۰۰۰ تومان
فلفل قرمز کیمیا طبیعت ثابت ( 5 ستاره )