زردچوبه سابیده زرین هندی ممتاز

۱۰۳,۰۰۰ تومان

زردچوبه زرین هندی ممتاز رنگ بسیار زرین و خوشرنگی دارد و همانطور که در تصاویر مشخص است هیچ گونه دانه سیاهی در پودر آن وجود ندارد که این ویزگی  سهم بسیار مهمی در خوشرنگی زردچوبه دارد.